menu
person
Küldetésünk, hogy oldalainkon a Felhasználói Tartalmak a kulturált, igényes, udvarias, egymás személyét és véleményét tisztelni tudó, megfelelő önuralommal bíró Felhasználóknak biztosítsanak lehetőséget a publikálásra, véleménynyilvánításra és tapasztalatcserére.

  1. / A Truffa portál a Felhasználói tartalmakat nem archiválja, ezért amennyiben a Felhasználónak szüksége van a közzétett információk magáncélú megőrzésére, gondoskodnia kell a megfelelő mentésről és tárolásról!

2. / A Felhasználók szabadon és általuk választott fantázianeveken (nick neveken) írnak, és róluk kizárólag olyan személyes információ jelenik meg, amit saját magukról önkéntesen adtak meg.

3. / Tilos

 (a) trágár kifejezéseket, sértő szavakat, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezéseket használni;

 (b) a személyeskedni,
 továbbá mások becsületére,  jóhírnevére sérelmes tartalmat elhelyezni, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem, kiemelten a közszereplőkre vonatkozóan;

 (c) jogsértő tartalmat elhelyezni;

 (d) cikkekben és hozzászólásokban személyes adatokat, telefonszámot, e-mail címet, idézett telefonbeszélgetés-, privát üzenet, vagy e-mail részletet elhelyezni, még az érintett beleegyezésével sem, idetartozik a más Felhasználóról bármilyen információ nyilvánosságra hozatala, beleértve annak jelszavát is;

 (e) obszcén vagy pornográf anyagokat megjelentetni, szexuális szolgáltatást kínálni vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmat megjeleníteni;

 (f) bármilyen terméket nyilvános fórumokban, cikkekben ajánlani, ezek vásárlására buzdítani, kivéve a fizetett reklámokat;

 (g) olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a Truffa portál jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyeztetheti;
 
(h) a moderátorok döntését felülbírálni és a törölt Felhasználói tartalmakat bármilyen módon újra elérhetővé tenni, illetve a Felhasználó kitiltása után új regisztrációt létesíteni.

 (i) szándékosan hátráltatni a szolgáltatást, bármilyen módon megzavarni a portál működését (pl. flood, spam, offtopic, provokáció, script hozzászólások)
 
(j)  más Felhasználó vagy a Truffa portál alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve); más felhasználói fiókot használni (például családtagokét, vagy barátokét) a rendszerből történt kitiltást követően;

 (k) vállalkozások termékeit, szolgáltatásait, jó hírnevét becsmérelni, arra nézve sértő kijelentést tenni;

 (l) mások által írt tartalmakat saját néven megjelentetni, vagyis plagizálni;

 (m) a Truffa portál, mint Szolgáltató szolgáltatásainak bojkottálására felhívást intézni;

 (n) reklámot közzétenni, üzletszerű kereskedelmi tevékenységet folytatni.


4./
   Az oldal moderált. A Moderátoroknak joguk van törölni azonnal és indoklás nélkül

 (a) a jogsértő tartalmakat;

 (b) a szabályzatot sértő hozzászólásokat;

 (c) a szabályzatot sorozatosan megsértő felhasználókat.

 

 

A Felhasználó korlátlan és kizárólagos felelősséggel tartozik a tartalom jogszerűségéért, amelyet a Truffa portál honlapján közzétesz, ideértve a fórum hozzászólásokat, a felvitt cikkeket, és a feltöltött képeket. A felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy amennyiben a honlapon bármilyen jellegű szerzői jogvédelem alatt álló művet hozzáférhetővé tesz, ezen művek tekintetében a közzétételhez szükséges felhasználási jogokkal rendelkezik. A szerzői művek felhasználásának jogszerűségéért, a szerzők, illetve egyéb jogosultak felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag a felhasználót terheli felelősség.
Abban az esetben, ha bármely harmadik személy jogsértéssel kapcsolatos igénnyel lépne fel a Szolgáltatóval szemben, a Felhasználó köteles Szolgáltatót az ilyen igények tekintetében mentesíteni.

A Szolgáltató kizárólag a honlap rendeltetésszerű használatára ad lehetőséget. A Felhasználó a hozzászólás közzétételével korlátlan, de nem kizárólagos felhasználási jogot biztosít a Szolgáltatónak, amit a Szolgáltató jogosult harmadik személyre átruházni. A felhasználási jog megszerzésének ellenértéke a honlap ingyenes használatának lehetősége. A Szolgáltató minden jogot fenntart magának a szerzői jog által védett alkotásokra vonatkozóan.